+48 661 304 799
+48 607 749 959

Aktualizacje polityki prywatności

Ze względu na gwałtownie zmieniający się Internet, X1 może od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Jeśli tak, X1 zamieści zaktualizowaną Politykę Prywatności na naszej Stronie pod adresem www.x1.com.pl i opublikuje powiadomienie o zmianie, dzięki czemu będzie widoczne po zalogowaniu się użytkownika po raz pierwszy po opublikowaniu zmiany i może wysłać do Ciebie e-mail, dzięki któremu zawsze wiesz, jakie dane osobowe możemy gromadzić i jak możemy wykorzystywać te informacje. X1 zachęca do regularnego przeglądania niniejszych Zasad prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian. Dalsze korzystanie z Witryny i / lub nieprzerwane przekazywanie danych osobowych do X1 będzie podlegać aktualnej Polityce prywatności.

Zbieranie i wykorzystanie informacji

Zasadniczo możesz odwiedzać naszą Stronę bez ujawniania jakichkolwiek osobistych informacji o sobie. Jednak w niektórych sekcjach tej strony, aby korzystać z niektórych usług, możemy wymagać utworzenia konta lub możemy zaprosić Cię do przesyłania pytań, komentarzy lub prośby o informacje, subskrypcji biuletynu, udziału w ankietach, kwestionariuszach lub konkursach, lub tablice ogłoszeń. Ze względu na charakter niektórych z tych działań, możemy poprosić o wypełnienie i przesłanie formularza online z danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail, kod pocztowy, dane kontaktowe itp. Jeśli utworzyłeś konto, może zdecydować się na podanie w swoim profilu dodatkowych informacji umożliwiających identyfikację osoby, takich jak wiek, płeć i informacje o zatrudnieniu. Udostępnienie dodatkowych informacji umożliwiających identyfikację osobistą wykraczających poza to, co jest wymagane do utworzenia konta, jest opcjonalne. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do dostarczania określonych usług, produktów lub informacji, o które prosisz, promowania swoich ofert pracy i profili osobistych za pośrednictwem naszych sieci społecznościowych i innych środków, weryfikując twoje upoważnienie do wprowadzania pewnych obszarów chronionych hasłem na Stronie, wysyłania powiadomień w przypadku usług, z których korzystasz lub które mogą Cię zainteresować, oraz poprawy zawartości i ogólnej administracji Witryny. Możemy otrzymywać dane osobowe od naszych partnerów, którzy świadczą nam usługi stron trzecich, abyśmy mogli dostosować i ulepszyć usługi, które możemy Ci zapewnić.

Prywatność dzieci

X1 zobowiązuje się do ochrony potrzeb prywatności dzieci i zachęcamy rodziców i opiekunów do odgrywania aktywnej roli w działaniach i interesach dzieci w Internecie. Usługi i Witryna fintechwp nie są przeznaczone i mogą być używane przez dzieci poniżej 16 roku życia. X1 nie zbiera świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób od dzieci poniżej 16 lat, a X1 nie kieruje swoich usług ani tej Witryny na dzieci poniżej 16 roku życia. .

Cookies

Możemy używać małych plików tekstowych zwanych plikami cookie, aby poprawić ogólną wygodę korzystania z Witryny. Plik cookie to fragment danych przechowywanych na dysku twardym użytkownika zawierający informacje o użytkowniku. Pliki cookie zazwyczaj nie pozwalają nam na osobistą identyfikację użytkownika. Niektóre reklamy pojawiające się w Witrynie są dostarczane przez naszych partnerów reklamowych. Nasi partnerzy reklamowi mogą pobierać pliki cookie na swój komputer. Dzięki temu sieć reklamowa rozpozna Twój komputer za każdym razem, gdy wyśle ​​Ci reklamę. W ten sposób mogą gromadzić informacje o tym, gdzie Ty lub inni użytkownicy Twojego komputera widzą ich reklamy i określają, które reklamy są klikane. Informacje te umożliwiają sieci reklamowej dostarczanie ukierunkowanych reklam, które według nich będą najbardziej interesujące dla Ciebie. Nie mamy dostępu ani kontroli nad plikami cookie, które mogą być umieszczane przez zewnętrznych reklamodawców.

Informacje zagregowane

Witryna może śledzić całkowitą liczbę odwiedzających naszą Witrynę, liczbę odwiedzających każdą stronę naszej Strony, adresy IP, powiązane witryny zewnętrzne, wyszukiwane hasła i nazwy domen internetowych dostawców usług internetowych naszych użytkowników, system operacyjny i typ przeglądarki, możemy analizować te dane pod kątem trendów i statystyk w agregacie, ale takie informacje będą utrzymywane, wykorzystywane i ujawniane wyłącznie w formie zbiorczej i nie będą zawierały danych osobowych umożliwiających identyfikację. Możemy również zbierać zbiorcze informacje, takie jak dane demograficzne, w tym wiek, zawód, płeć, informacje o wynagrodzeniach i statystyki pracy. Takie zbiorcze informacje mogą być gromadzone na podstawie danych przekazanych nam za pośrednictwem Witryny i / lub rejestrów publicznych i nie są one unikatowe dla użytkownika ani nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi, które mogą zidentyfikować jakąkolwiek osobę. Możemy wykorzystywać takie zbiorcze informacje do analizy trendów, administrowania witryną, śledzenia ruchu użytkowników i zbierania ogólnych informacji demograficznych do zagregowanego wykorzystania. Możemy udostępniać te zbiorcze informacje stronom trzecim, w tym z różnych powodów związanych z naszą działalnością, aby pomóc im w kierowaniu reklam do odpowiednich odbiorców.

Ujawnienie

Możemy ujawnić dane osobowe i zagregować informacje naszym podmiotom partnerskim, które świadczą nam usługi tworzenia sieci zatrudnienia w celu poprawy zawartości i ogólnej administracji naszej Witryny. Możemy również ujawnić dane osobowe i zebrać informacje innym firmom wybranym przez X1 lub strategicznym partnerom, którzy wykorzystają je w celu dostarczenia informacji, produktów i usług, o które prosisz, w celu spersonalizowania swoich doświadczeń lub wysłania ci promocji i ofert specjalnych, które ich zdaniem będzie interesujące dla ciebie. Będziemy udostępniać te informacje wyłącznie do użytku zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Wszelkie strony trzecie, z którymi udostępniamy te informacje, są związane umową na wykorzystanie danych osobowych, które im udostępniamy, jedynie w ograniczonych celach, w których je udostępniamy, oraz do podjęcia rozsądnych kroków w celu ochrony poufności, integralności i bezpieczeństwa danych osobowych. Informacja. Nie mogą wykorzystywać ani udostępniać swoich danych osobowych w sposób niezgodny z naszymi obietnicami i muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych.

Ujawnimy również Twoje dane osobowe, jeśli zasadnie uważamy, że jest to wymagane przez prawo, przepisy lub inny organ rządowy. Możemy przenieść Twoje dane osobowe do następcy w wyniku fuzji, konsolidacji lub innej reorganizacji korporacyjnej, w której uczestniczy X1, lub do nabywcy wszystkich lub zasadniczo wszystkich aktywów fintechwp, do których odnosi się niniejsza Strona. Taki następca będzie związany warunkami i warunkami niniejszej Polityki prywatności.

Linki do stron osób trzecich

Witryna może udostępniać linki do zewnętrznych witryn internetowych. Takie linki nie stanowią poparcia X1 tych zewnętrznych witryn sieci Web. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że X1 udostępnia te linki tylko dla wygody, a ponadto zgadza się, że X1 nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich zewnętrznych witryn internetowych. Korzystanie z zewnętrznych witryn internetowych podlega warunkom użytkowania i polityce prywatności na połączeniach z zewnętrznymi witrynami internetowymi.

Bezpieczeństwo

Możemy stosować środki proceduralne i technologiczne, zgodne z praktyką branżową. Takie środki są rozsądnie opracowane w celu ochrony twoich danych osobowych przed utratą, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. X1 może używać zapór ogniowych, wewnętrznych ograniczeń, ochrony hasłem, fizycznej blokady i klucza oraz innych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do twoich danych osobowych.

Korekta / aktualizacja danych osobowych

X1 zapewnia możliwość przeglądania, poprawiania i usuwania wszelkich danych osobowych, które nam przekazałeś. Możesz w każdej chwili uzyskać dostęp i sprawdzić informacje na swoim koncie.